Oriënterend gesprek ter kennismaking - gratis.
Eerste intakeconsult (ca. 1 ½ uur): € 85,=
In combinatie met een uitgebreid voedingsadvies op papier
zijn de kosten: € 100,=
Vervolgconsulten: € 70,= per uur of een gedeelte daarvan.
Gemiddeld zijn er zo'n twee tot drie consulten nodig, dit verhoogt de kans op succes.

Omdat voor een telefonisch consult en e-mailcontact ook een bedrag wordt gerekend kan het efficiënter zijn om langs te komen.

Lezingen
Voor het houden van een lezing voor een groep zijn de tarieven opvraagbaar.
Een lezing gaat vaak samen met smaaktesten van biologische producten en worden als heel leerzaam ervaren.

2018  Opeenblaadje.nl   vormgeving hoenenenvandooren